در چه استان هایی شرایط زندگی برای سالمندان بهتر است؟


بررسی ابعاد مختلف شاخص «دیدبان سالمندی» در ایران نشان می‌دهد که کمترین تعداد این شاخص‌ها مربوط به سیستان و بلوچستان و بیشترین آن مربوط به استان تهران است. همچنین مشخص شد که ایران در این شاخص در بین ۹۷ کشور در رتبه ۶۴ قرار دارد.

به گزارش S.N.A. در بسیاری از کشورهای جهان در نیمه اول قرن بیست و یکم، رشد جمعیت یکی از مهم ترین تغییرات و چالش های جمعیتی و رفاهی بود. در سال 2019، برای اولین بار در تاریخ، تعداد افراد مسن در سراسر جهان بیش از دو برابر تعداد کودکان زیر پنج سال است و انتظار می‌رود تا سال 2050 تعداد افراد 60 سال و بالاتر دو برابر و تعداد افراد مسن و بالاتر به 80 نفر برسد. . انتظار می رود سه بار باشد. دریابید.

در ایران، اگرچه در حال حاضر سالمندان 60 سال و بالاتر کمتر از 10 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، این نسبت احتمالاً تا سال 2030 به طور گسترده افزایش می یابد و تا سال 2050 به حدود یک سوم جمعیت ایران می رسد.

پیری جمعیت اما یکی از دستاوردهای بزرگ انسان و نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اما این افزایش سریع تعداد سالمندان یک چالش بزرگ رفاهی نیز است. کاهش سن کار، کاهش رشد اقتصادی، فروپاشی بازارهای مالی، دیوار صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر نظام سلامت از نمونه‌های بارز مشکلات و چالش‌های پیری جمعیت است.

از این میان، مهم ترین مسئله سالمندان به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، رفاه، رفاه و امنیت مالی است. زیرا همه سالمندان مشمول حقوق بازنشستگی نیستند. فرصت های شغلی برای سالمندان نیز محدود است. علاوه بر این، دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب موضوعی است که دولت ها باید به آن رسیدگی کنند. در عین حال، خانواده‌هایی که متزلزل می‌شوند و خانواده‌های هسته‌ای رشد می‌کنند، نگرانی‌هایی را در مورد رفاه سالمندان و وضعیت سلامت و فعالیت‌های آنها ایجاد کرده‌اند.

یکی از شاخص های سنجش رفاه سالمندان «شاخص دیده بان سالمندی» است که به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی سالمندان می پردازد. در این شاخص ابعاد مختلف «امنیت درآمدی»، «وضعیت سلامت»، «توانایی/توانایی» و «انطباق محیطی» مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت این موضوع و تفاوت‌های پژوهشی در این زمینه در ایران، پژوهشگران مطالعه‌ای را برای بررسی وضعیت بهتر سالمندان در ایران و جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها انجام دادند.

در این تحقیق داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵، داده‌های طرح درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۳۹۵، داده‌های صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۵، حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال ۱۳۹۵، داده‌های پیمایش ملی و نگرش ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 2015، بررسی ملی سرمایه اجتماعی در سال های 2014 و 2016 مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون شاخص عمومی دیده بان سالمندان ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می دهد که ایران در 97 کشور رتبه 64 و از نظر امنیت درآمد رتبه 65، از نظر سلامت رتبه 43 و از نظر توانایی و توانایی رتبه 88 را دارد. و محیط از نظر سازگاری در رتبه 49 قرار دارد. بنابراین از نظر سلامت رتبه ایران بسیار خوب و از نظر توانمندی و توانمندی بدترین است. به طوری که ایران از نظر توانایی و توانایی سالمندان در 10 کشور زیر قرار دارد.

بررسی اندازه گیری های مختلف شاخص نگهبان سالمندان در استان های مختلف نشان می دهد که کمترین امتیاز این شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (5/6) و بیشترین امتیاز مربوط به استان تهران (9/77) است.

به طور کلی استان های تهران، سامان و فارس رتبه سوم تا بالاترین و استان های خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان به ترتیب رتبه اول را در شاخص رفاه سالمندان دارند.

بررسی همبستگی بین شاخص توسعه انسانی و شاخص دیده بان سالمندی استان ها نشان می دهد که این دو شاخص با یکدیگر همبستگی دارند و استان هایی که بالاترین سطح توسعه انسانی را دارند از شاخص سنی بالاتری برخوردار هستند.

با توجه به نتایج، محققین این تحقیق می گویند: ابعاد امنیت مالی مانند افزایش پوشش جهانی مستمری ها و کاهش فقر و نیز ابعاد شایستگی و توانایی مانند سالمندان و خوداشتغالی برای امرار معاش، فراهم کردن شرایط و به ویژه . آموزش باید در اولویت سالمندان باشد. توجه بیشتر به بزرگان ضعیف کشور یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بزرگان ساکن در استان های اعلامی و کمک های ویژه و بسته های رفاهی برای آنها ضروری است.

در انجام این تحقیق، نسبت های زنجیره ای; استادیار و رسول صدیقی، مرکز تحقیقات ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با هم شرکت کردند.

نتایج این پژوهش در زمستان 1400 با عنوان یک مقاله علمی «سالمندان» در مجله «دیده بان سالمندان» با سنجش میزان رفاه سالمندان استان های ایران منتشر شد.

انتهای پیام/


soresec

Check Also

راه ها و ساختمان های حوزه شهرسازی به نام شهدا مزین شود

اسنا / یزد مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران خواستار احداث راه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.