قیمت انواع و خرید مبدل حرارتی صفحه ای

سرعت بیرون کشیدن و جا زدن مبدل حرارتی در دستگاه تیوب باندل پولر یک متر در دقیقه می باشد. در پاسخهای به دست آمده برای ساختمان مورد مطالعه (جدول 12) هم مشاهده میشود که عمق چاه مبدل زمینی با استفاده از روش ASHRAE برابر 5/246 متر به دست میآید. Th is was created wi th GSA C ontent G en er​ator D᠎emoversion.

خرید مبدل های حرارتی

بنابراین، در مورد خاکهایی که ویژگیهای گرمایی ضعیفی دارند (مثل خاک رس)، عمق چاه مبدل مورد نیاز ممکن است تا دو برابر مقدار به دست آمده از این روش باشد.

᠎C᠎on᠎tent was gener᠎ated ​wi th G​SA C on᠎tent G enerator Demoversi᠎on.

گفتیم که یکی از مهمتریم اجزای پکیج دیواری مبدل دستگاه است که در فصل سرد سال با باز کردن آب گرم سنسور فشار پکیج تحریک شده و با ارسال فرمان شیر سه راهی موتوری پکیج را از طریق برد فعال می کند تا آب گرم به سمت مبدل حرارتی صفحه ای برده شود.

مبدل صفحه ای واشردار شامل تعدادی از صفحات نازک با سطح چین دار یا موج دار است که سیال های گرم و سرد را از یکدیگر جدا می کند.

چنانچه مدل خاصی مدنظرتان است و برای پروژه خاص می خواهید می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در وبسایت با ما تماس بگیرید و سوالات خود را با کارشناسان ونداد تجهیز در میان بگذارید.

قیمت مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس

راندمان مبدل حرارتی می تواند از جهات مختلفی تعریف شود ، از نظر عملکرد حرارتی چندین فاکتور مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای

که از این تعداد، شاخصهای هزینهکرد تعمیراتی حاصل از نشتی و سوددهی فرآیندی 7 مبدل در بازه زمانی سه ساله (2011 تا 2013 ) مبنی بر بررسی های میدانی و کتابخانه ای قرارگرفته است.

این روش یک روش تقریبی است و پارامترهای زیادی میتوانند مقدار به دست آمده از آن را تغییر دهند که مهمترین آنها شرایط خاک است.

از جمله تولیدات شرکت دانفوس است که امتیاز تولید و عرضۀ آن به شرکت آئوریلیوس واگذار شده است. مبدل حرارتی صفحه ای که بیش از صد سال است در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، از نظر ساختار عمدتا شامل دو مدل واشری (Gasket) و جوشی (bruzzed) می باشد.

کاهش افت فشار: افت فشار در مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس بسیار پایین است این امر باعث می گردد در مدار گردش مبدل حرارتی از پمپ های کوچکتر استفاده شود.  Con te nt w as gener​at ed  by GS A Conten t Generator DEMO!

محاسبات تهویه مطبوع برای به دست آوردن بار حرارتی ساختمان انجام شده است و نتایج آن در جدول (10) ارائه شدهاند.مشخصات خاک منطقۀ مورد نظر در جدول (11) نشان داده شدهاند.

مقدار اولیة عمق چاه به ازای هر تن بار () برحسب دمای زمین و قطر لولة مبدل زمینی با استفاده از جدول (8) به دست میآید.

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس

برای هر تن بار سیستم، با توجه به دما و قابلیت هدایت گرمایی زمین، قابلیت هدایت گرمایی مواد پرکنندة چاه، و قطر لولة مبدل زمینی مشخص میشود.

فروش مبدل حرارتی در اصفهان

دورترین پاسخ به مقدار ASHRAE به روش سیستمهای زمینگرمایی تجاری مربوط میشود. نزدیکترین پاسخ به این مقدار مربوط به روش مدار گرمایی معادل است.

اگر بخواهیم ظرفیت گرمایی مبدل حرارتی دو لوله ای را افزایش دهیم، بسیار پرهزینه است. با استفاده از پلیت های گ آ اکو فلکس آلمان مبدل های حرارتی صفحه ای یک بخشی و چند بخشی تولید و طراحی می شوند.

مبدل های صفحه ای دانفوس به راحتی قابلیت کوپل کردن دارند و در صورتی که ظرفیت مبدل انتخاب شده کمتر از میزان مورد نیاز باشد می توان دو یا چند دستگاه را به صورت موازی به یکدیگر متصل نمود.

قیمت مبدل حرارتی صنعتی

با مشخص شدن محدود بودن منابع انرژی فسیلی، رشد سریع مصرف و افزایش قیمت آنها در چند سال اخیر تلاش های بسیاری برای مدیریت مصرف منابع سوختی صورت گرفته است.

قیمت مبدل حرارتی استیل

در مقایسه با روشهای دیگر، تأثیر پارامترهای بیشتری بر عمق چاه مورد نیاز در نظر گرفته شده است. نمایی از نقشۀ این ساختمان در شکل (9) نشان داده شده است.

ظرفیت تولید آب گرم مصرفی و گرمایش در پکیج های دو مبدل بیشتر از نوع تک مبدل است. به همین دلیل جا به جایی صفحات فلزی امکان پذیر نبوده و بیشتر در سیستم های تبرید صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

خرید مبدل حرارتی دانفوس

مبدل حرارتی صفحهای گسکتدار در این نوع مبدل از گسکت (واشر) برای آب بندی صفحات و جلوگیری از نشت آب استفاده میشود.

به این ترتیب، در صورتی که کلیۀ اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از روش ASHRAE در دست باشند، از این روش برای محاسبۀ عمق چاه مبدل زمینی عمودی استفاده میشود.

در این گروه جمع کثیری از تکنسین های پکیج آماده خدمت رسانی به شما مشتریان هستند. اصول طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای اساسا با توجه به سادگی نت و با توجه به نیازهای صنایع غذایی در دهه 1930 ابداع شدند و طراحی بهینه آن در دهه 1960 با تکامل موثرتر هندسه صفحات، مونتاژ اجزا و مواد بهینه تر برای ساخت واشرهای مورد استفاده در این نوع مبدلها کارآمدتر از گذشته مورد بازبینی قرار گرفت و موارد استفاده از آن ها به تمامی صنایع راه پیدا کرد و توانسته است از رقیب خود (مبدلهای لوله ای ) پیشی بگیرد.به دلیل تنوع بسیار زیاد محدودههای طراحی این نوع مبدلها که در نوع صفحات و آرایش آن ها قابل بررسی است عملاً شرکتهای سازنده آن ها اطلاعات محرمانه طراحی را اعلام نمی کنند .مبدلهای صفحه ای واشردار تشکیل شده است از تعدادی صفحات نازک با سطح چین دار و یا موج دار که جریان سیال گرم و یا سرد را از هم جدا می کنند .صفحات دارای قطعاتی در گوشهها هستند و به نحوی چیدمان شده اند که دو سیال عامل به صورت یک در میان، میان صفحات جریان دارند.

انواع پلیت بریز

نیاز عمده به تبادل حرارت برای انجام فرآیند های صنعتی سبب شده تا مبدل های حرارتی به طور چشمگیری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

فروش مبدل حرارتی دانفوس

نبودن گسکت، این امکان را به ما می دهد تا از سیالات با دماهای بالا و مواد شیمیایی آسیب زا در آن استفاده کنیم.

مبدل حرارتی دانفوس

سیال سرد تر در تماس با سیال گرم انرژی حرارتی گرفته و دمای آن بالا میرود و در عوض سیال گرم تر با از دست دادن حرارت، سرد میشود.

مبدل حرارتی پلیتی

ابعاد بسیار کامپکت، راندمان بسیار بالا و هزینه اولیه کمتر، باعث گردیده هیچگونه توجیحی در خصوص استفاده از مبدل های نوع قدیمی باقی نماند.

این مدل یک مسئله خطی عدد صحیح آمیخته است که تابع هدف و قیود ریزشبکۀ چندحاملی پیشنهادشده در مدت زمان 24 ساعت برای هر یک از سناریوها در آن مدلسازی شدهاند. This c onte​nt h as  been g᠎en erat᠎ed  with t he ​help of GSA C on​tent Gen erator Demov​er sion!

فروش مبدل حرارتی

مناسبترین روش تحلیل را دارد و تأثیر پارامترهای بیشتری را لحاظ کرده است. سطحی که با سیال تماس مستقیم دارد تا گرما را توسط رسانش منتقل کند « سطح تماس اولیه یا مستقیم » نام دارد.

این نوع مبدل هنگامی استفاده می شود که با توجه به شرایط فرآیندی امکان به کار گیری مبدل نوع قاب و صفحه ممکن نبوده و با فشار بالا و محدوده گسترده دمایی مواجه هستیم.

این تجهیزات به طور گسترده در اواپراتور ها استفاده می شود. در واقع لوله ها که سایز آن ها با هم متفاوت است، در مبدل پوسته و لوله نقش جدا کننده را بر عهده دارند.

هموژنیزه شدن شیر در طی فرایند پاستوریزه کردن آن انجام می شود. مطمئن بودن از تمیز بودن مبدل حرارتی امر مهمی است چرا که وجود رسوب یا ذرات آلودگی داخل مبدل موجب کاهش جریان سیال، کاهش بازدهی مبدل و کوتاه شدن عمر آن می گردد.

ویژگی منحصر به فرد این نوع مبدل، طراحی هندسه داخلی آن است. عده ای به پکیج بی ترمیک یا Bithermic لقب آبگرمکن فوری نیز می دهند، چون روش کار این نوع مبدل به این صورت است که هم آب گرم مصرفی و هم گرمایش را در تماس مستقیم با شعله مشعل در کمترین زمان ممکن تامین می کند.

قیمت مبدل حرارتی صفحه ای ثابت و مشخص نبوده و بر اساس عوامل متعدد می توان این تجهیزات را نرخ گذاری نمود.

مبدل های حرارتی احیا کننده، بهبود دهنده و تماس مستقیم جزو گروه انواع مبدل حرارتی بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم هستند.

عمق چاه مبدل زمینی محاسبه شده برای این ساختمان با توجه به بارهای حرارتی، مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی، بر اساس روشهای بررسی شده، محاسبه و نتایج آن در جدول (12) مقایسه شدهاند.

در این بخش، یک ساختمان نمونه معرفی، و عمق چاه مبدل زمینی مورد نیاز برای آن با استفاده از روشهای پیشگفته محاسبه میشود و نتایج با هم مقایسه میگردند.

این محصول برای پاسخگویی به نیاز خاص مشتری : مقاومت در برابر زنگ و خوردگی، استحکام و شکل پذیری، تولید میشود.

در این روش، مقدار نوعی و برابر 4/29 و 7/1 در نظر گرفته میشود. در هنگام نصب و بهره برداری از انواع مبدل های حرارتی صفحه ای، در صورت عدم وجود ملزومات فوق در پروژه، همزمان با خرید مبدل حرارتی، نسبت به سفارش خرید این تجهیزات جانبی، متناسب با سایز لوله های ورودی و خروجی نیز اقدام نمائید.

جهت کاربری با مبردهای هالوکربنی نظیر R-22 و R-134a و R-407C و R-404A از مبدل هایی با جوش مس و جهت اواپراتور آمونیاکی از نوع جوش نیکل استفاده می گردد.

و : قطر خارجی و داخلی لولة مبدل زمینی، ، این مقادیر برای چهار قطر متداول لولۀ پلی اتیلنی از جدول (4) به دست میآیند.

مقادیر این جدول بر مبنای قابلیت هدایت گرمایی زمین و قابلیت هدایت گرمایی مواد پرکنندة چاه به دست آمدهاند. فضای خالی بین هر دو صفحه مجاور، کانالی را برای جریان سیال فراهم میسازد.سوراخهای ورودی و خروجی در گوشههای صفحات به سیال گرم و سیال سرد اجازه میدهند که در کانالهای پشت سر هم جریان یابند به طوری که هر صفحه همواره از یک طرف با جریان گرم و از طرف دیگر با جریان سرد در تماس باشد و به این ترتیب امکان تبادل حرارت بین دو جریان به وجود میآید.

که در آن، و از جدول (9) به دست میآیند. در غیر این صورت، میتوان به ترتیب فوق از روشهای دیگر برای طراحی چاه مبدل زمینی عمودی استفاده کرد.

این مزیت باعث افزایش راندمان و استفاده از کمپرسورهای کوچکتر در کاربری های برودتی میگردد. چرا از ونداد تجهیز خرید کنیم؟

با معلوم بودن ، ، و و با استفاده از شکل فوق مقدار ضریب G برای دورههای روزانه ()، ماهانه ()، و سالانه () به دست میآید.

مقدار برحسب قطر و نوع لولة U شکل، نوع سیال واسطه (وجود داشتن یا نداشتن ضدیخ در آب) و دبی جریان سیال در لوله با استفاده از جدول (5) به دست میآید.

یکی از قدمهای اصلی در پیشرفت اولیه بویلرها، معرفی بویلرهای واتر تیوب (water-tube boilers) بود. اما چنانچه جریان دستگاه مبدل چندپاسی باشد (بیش از یک لوله و پوسته)، اتصالات حتماَ باید هم بر روی فریم ثابت و هم بر روی فریم متحرک قرار داده شود.

بنابراین، این روش، مطمئنترین روش محاسبة عمق چاه از میان روشهای ذکر شده به شمار میرود. ECONAR ENERGY SYSTEMS, 1993, “GeoSource Heat Pump Handbook”, Northland Heat Pump Association, Canada.

CANMET Energy Technology Centre, 2002, “Commercial Earth Energy Systems”, Natural Resources Publication, Canada. In fact, the ground heat exchanger is installed to extract or inject the thermal energy from/to the earth.

The borehole depth of this heat exchanger has a major effect on the system investment cost and operation; thus, this parameter must be computed with a high accuracy.

The geothermal heat pump capacity and the regional soil characteristics are the main parameters which affect the borehole depth and size of the ground heat exchanger.

In this paper, the important soil characteristics are first introduced. 1965, “Earth Temperature and Thermal Diffusivity at Selected Stations in the United States”, ASHRAE Transactions, Vol.

2002, McQuay Air Conditioning Application Guide, United States. Kavanaugh S. P., Rafferty K., 1997, “Ground-Source Heat Pumps: Design of Geothermal Systems for Commercial and Institutional Buildings”, ASHRAE Inc., Atlanta,.

Rafferty K., 2003, “Geothermal Heat Pump Systems: An Introduction”, Water Well Journal,. Then, the main five methods for computing the borehole depth of ground heat exchanger are investigated with their effective parameters.

There are various methods to compute the borehole depth of ground heat exchanger. In geothermal heat pumps, the heat exchange with ground is performed by the ground heat exchanger.

Check Also

بهترین آنتی ویروس ویندوز کدام است؟

بهترین آنتی ویروس ویندوز کدام است؟ خرید آنتی ویروس , خرید آنتی ویروس, خرید لایسنس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.